κεραμικά, Ιστορικό Μουσείο Κρήτης {εφαρμογή} / έργα

κεραμικά, Ιστορικό Μουσείο Κρήτης {εφαρμογή} / έργα

keram.jpg?mtime=20170523150154#asset:407

Την πορεία αυτή μπορεί κανείς να εξερευνήσει και μέσω μιας μεγάλης οθόνης αφής που προβάλλει τις μεταβολές των σκευών ανά περίοδο.

 
 
 
 
 
Top