αίθουσα Καλοκαιρινού, Ιστορικό Μουσείο Κρήτης {έκθεση} / έργα

αίθουσα Καλοκαιρινού, Ιστορικό Μουσείο Κρήτης {έκθεση} / έργα

αίθουσα Καλοκαιρινού, Ιστορικό Μουσείο Κρήτης {έκθεση}
κάθε εκτυπωμένη επιφάνεια αναλύει ξεχωριστά μέρη του Ηρακλείου, τα κουμπιά που βρίσκονται μπροστά φωτίζουν τη μακέτα στα αντίστοιχα σημεία
 
 
 
 
συγχρονισμένη προβολή βίντεο
 
 
 
 
εφαρμογή ανάγνωσης σε ipad
εφαρμογή ανάγνωσης σε ipad
Top